Workshop 29. og 30. september 2020

«Etikk i Veiledning – helt konkret»

Tirsdag 29. september kl. 09.00-11.00
Onsdag 30. september kl. 09.00-11.00

Digitalt via Zoom – Lenke kommer senere

Program begge dager

09:00-11:00

Anne Holm Nordhagen, Universitetslektor og programkoordinator for master i karriereveiledning – Universitetet i Sørøst-Norge
Dagene vil spenne fra teori til konkret omsetting i hverdagen i både fysiske møter og digitalt. Det veksles mellom storgruppe i Zoomrommet til mindre grupper.

Workshopen er gratis 🙂

Påmelding

E-post: may.kunz@hotmail.com
Frist for påmelding 27. september 2020


Litt om programmet

Anne Holm Nordhagen

Universitetet i Sørøst-Norge: https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/ansatte/anne-holm-nordhagen-1

Velkommen!

For Veiledernettverket Innlandet:
Anne, Jenny, Maria, Kristine, Randi, Kristin og May