Veiledning et fagfelt i stadig vekst

145 deltakere er rekord! Det viser at det er mange som bruker denne kompetansen i arbeidshverdagen, sier høgskolelektor Bjarne Strøm ved HiG. Tema for fagdagen var «Om å romme mangfoldet i veiledning».

Prorektor Gro Kvanli Dæhlin åpnet fagdagen. -Etter tre år er det vel ingen tvil om at dette nettverket gjør en forskjell, vi som høgskole er avhengig av denne møteplassen – for nettverket har innfridd. Det regionale veiledernettverk har bidratt som en ressursbase i forhold til veiledningsbehov i regionen og bidratt til kompetanseutvikling og kvalitetssikring i forhold til veiledning i ulike aktuelle kontekster, fastslo hun.

Veiledning som fagfelt er i stadig vekst og på vei inn i mange yrker. Tidligere denne uken var 145 deltakere samlet til fagdag ved HiG.

Doktorgradstipendiat Håkon Glommen Eriksen ved Høgskolen i Lillehammer holdt et engasjerende foredrag «Hvem er mennesket og hva er veiledning?», høgskolelektor Inger Ulleberg fra Høgskolen i Oslo og Akershus la vekt på veiledning mellom det personlige, det organisasjonsmessige og det faglige i sitt foredrag, mens doktorgradstipendiat Stein Amundsen ved Høgskolen i Lillehammer snakket om selvledelse som perspektiv i veiledning.

Formålet med nettverket er å være et nettverk til veiledere og veiledningsinteresserte i regionen, å styrke samarbeidet mellom høgskolene og fylkesmennenene, å være en tverrfaglig ressursbase og bidra til kompetanseheving og utvikling av veiledning.

Bilde f.v: Randi Irene Midthaugen (fylkesmannen i Oppland) Bjarne W. Strøm (Høgskolen i Gjøvik) Anne Marie Aubert (Høgskolen i Lillehammer), Jan Stensland Holte (Høgskolen i Hedmark), Marit Skjerven Amlien (fylkesmannen i Hedmark )

Legg igjen en kommentar