Stikkordarkiv: utdanning

Utdanning i tverrfaglig veiledning ved HiG

Martin Gerhardt

Martin Gerhardt

-Dette studiet traff meg veldig. Det er unikt, og gir meg muligheten til å styrke min kommunikative kompetanse samt viktige verktøy til veiledningssamtaler, poengterer veiledningsstudent Martin Gerhardt.

Gerhardt er utdannet vernepleier, og har jobbet ca. tretten år innen barnevern, og er i dag teamleder ved Stiftelsen Klokkergården. Han har også utdanning innen helseledelse. Hans valg av videreutdanning i tverrfaglig veiledning er både personlig og faglig begrunnet.

-Med denne utdanningen følte jeg at jeg hadde funnet det jeg lette etter, det var som å komme hjem, konstaterer Gerhardt. – Det å ha et språklig og kroppslig perspektiv som utgangspunkt er veldig nyttig. Og mye koker ned til hvordan jeg former min rolle som veileder, sett i lys av både tidligere og nye erfaringer. Her er personlige holdninger og egne vurderinger i sentrum. Det er nettopp dette som gjør studiet så unikt. Studiet har åpnet mine øyne for å se mennesker på en ny og bedre måte.

Videreutdanning i tverrfaglig veiledning er et studium som har som mål å kvalifisere studentene til å kunne gi veiledning både på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik.

-Studiet er veldig aktuelt for mange yrkesgrupper, og det går fint å kombinere med jobb. Studiet bidrar til refleksjon, og en underliggende holdning og etisk tilnærming er å ville den andre vel, oppsummerer Gerhardt engasjert.

Søknadsfrist til studiet er 15. mai.

Av Gro Jeppestøl Vatne (gjengitt med tillatlese fra hig.no sine sider)

 

 

Videreutdanning i veiledning

-Jeg har veldig god nytte av min videreutdanning i veiledning i jobben som politioverbetjent og praksisansvarlig, forteller Siv Anita Opsahl. Og hun vil gjerne ha mer veiledning som fagfelt inn på arbeidsplassen.
Opsahl har sin daglige jobb ved Politihuset Gjøvik. Hun er utdannet ved Politihøgskolen, har jobbet som etterforsker og ved operasjonssentralen, og har siden 2007 og etter endt veilederutdanning ved Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer, også praksisansvaret for politistudenter i Vestoppland. En stor del av jobben består av nettopp veiledning og kommunikasjon.
-Veiledning som fagfelt er spennende, og gir en annen inngangsport i kommunikasjonen med andre, poengterer Opsahl.
-Jeg bruker mye veiledningsmetodikk i veiledningen av politistudenter, og veiledningsverktøyet og tankesettet er også med på å bevisstgjøre hvordan det kommuniseres og hvilken rolle man har. For eksempel er det viktig å skille mellom veilederrollen og vurderingsrollen som jeg har i praksisveiledningen, poengterer Opsahl. Hun mener veiledningsstudiet kommer til nytte uansett. –Man får noen teoretiske knagger som er til god hjelp, og det er mye læring og refleksjon som kommer med veiledningsprosessen. -Jeg mener derfor at vi gjerne skulle brukt veiledningsverktøyet og –tilnærmingen mer i forhold til egne ansatte også, i forhold til den krevende arbeidshverdagen som mange har i politiet, avslutter Opsahl.
Videreutdanning i veiledning er et studietilbud og samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik. Studiet er tverrfaglig og har som mål å kvalifisere studentene til å kunne gi veiledning både på individ, gruppe og organisasjonsnivå.
• Les mer om videreutdanning i veiledning og søknadsfrist.