Stikkordarkiv: tverrfaglig veiledning

Tverrfaglig veiledning

Hanne Elseth

Hanne Elseth

-Veiledning er et kjempespennende fagfelt, vi blir i stand til å se mennesker der de er akkurat nå og utvikle oss til å bli gode veiledere, sier student Hanne Elseth.

Hanne Elseth går første året på videreutdanning i tverrfaglig veiledning, og etter et knapt år er hun «bergtatt» av fagfeltet. -Dette er et utrolig lærerikt og selvutviklende studium, fastslår hun.

Videreutdanning i tverrfaglig veiledning er et studietilbud og samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik. Studiet er tverrfaglig og har som mål å kvalifisere studentene til å kunne gi veiledning både på individ, gruppe og organisasjonsnivå.

Hanne Elseth har fra før utdanning som sykepleier, hun har de siste årene vært hjemmeværende og ønsket å styrke sin egen kompetanse. -Å studere veiledning vil være nyttig for alle som jobber med mennesker. Noe som også gjenspeiles i klassemiljøet ved at vi studentene har ulik bakgrunn, det er for eksempel sosionomer, ergoterapeuter og sykepleiere i klassen.

Inneværende år er omtrent 8 yrkesgrupper representert på studiet.

Utdanningen er tverrfaglig og relevant for yrkesgrupper der dialog, samhandling og relasjonskompetanse står sentralt. Tverrfaglig veiledning bygger på en forståelse av mennesket som et fortolkende og meningskapende individ, knyttet til en tradisjon og en sammenheng. Studiet representerer en intensjon om å handle konsekvent og ikke strategisk i veiledning og har en klar ikke -instrumentell tilnærming. Studiets faglige og teoretiske referanseramme er synliggjort gjennom valg av tre ulike perspektiver: det narrative, det kroppslige og det kognitive.

Utdanningen blir tilbudt over to år på deltid. Hanne Elseth gleder seg til å bruke kompetansen etter endt utdanning. -Jeg ønsker helt klart å jobbe med veiledning når jeg er ferdig, kanskje som studentveileder, innen veiledningstjenester eller noe annet. Vi bli i stand til å se mennesker og håndtere møtet med andre på en god måte og det er en kompetanse som kan brukes innen mange fagfelt, avslutter Hanne Elseth.

Les mer om videreutdanning i tverrfaglig veiledning http://www.hig.no/studietilbud/helse/kurs/vveiledn

Utdanning i tverrfaglig veiledning ved HiG

Martin Gerhardt

Martin Gerhardt

-Dette studiet traff meg veldig. Det er unikt, og gir meg muligheten til å styrke min kommunikative kompetanse samt viktige verktøy til veiledningssamtaler, poengterer veiledningsstudent Martin Gerhardt.

Gerhardt er utdannet vernepleier, og har jobbet ca. tretten år innen barnevern, og er i dag teamleder ved Stiftelsen Klokkergården. Han har også utdanning innen helseledelse. Hans valg av videreutdanning i tverrfaglig veiledning er både personlig og faglig begrunnet.

-Med denne utdanningen følte jeg at jeg hadde funnet det jeg lette etter, det var som å komme hjem, konstaterer Gerhardt. – Det å ha et språklig og kroppslig perspektiv som utgangspunkt er veldig nyttig. Og mye koker ned til hvordan jeg former min rolle som veileder, sett i lys av både tidligere og nye erfaringer. Her er personlige holdninger og egne vurderinger i sentrum. Det er nettopp dette som gjør studiet så unikt. Studiet har åpnet mine øyne for å se mennesker på en ny og bedre måte.

Videreutdanning i tverrfaglig veiledning er et studium som har som mål å kvalifisere studentene til å kunne gi veiledning både på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik.

-Studiet er veldig aktuelt for mange yrkesgrupper, og det går fint å kombinere med jobb. Studiet bidrar til refleksjon, og en underliggende holdning og etisk tilnærming er å ville den andre vel, oppsummerer Gerhardt engasjert.

Søknadsfrist til studiet er 15. mai.

Av Gro Jeppestøl Vatne (gjengitt med tillatlese fra hig.no sine sider)

 

 

Videreutdanning i veiledning

-Jeg har veldig god nytte av min videreutdanning i veiledning i jobben som politioverbetjent og praksisansvarlig, forteller Siv Anita Opsahl. Og hun vil gjerne ha mer veiledning som fagfelt inn på arbeidsplassen.
Opsahl har sin daglige jobb ved Politihuset Gjøvik. Hun er utdannet ved Politihøgskolen, har jobbet som etterforsker og ved operasjonssentralen, og har siden 2007 og etter endt veilederutdanning ved Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer, også praksisansvaret for politistudenter i Vestoppland. En stor del av jobben består av nettopp veiledning og kommunikasjon.
-Veiledning som fagfelt er spennende, og gir en annen inngangsport i kommunikasjonen med andre, poengterer Opsahl.
-Jeg bruker mye veiledningsmetodikk i veiledningen av politistudenter, og veiledningsverktøyet og tankesettet er også med på å bevisstgjøre hvordan det kommuniseres og hvilken rolle man har. For eksempel er det viktig å skille mellom veilederrollen og vurderingsrollen som jeg har i praksisveiledningen, poengterer Opsahl. Hun mener veiledningsstudiet kommer til nytte uansett. –Man får noen teoretiske knagger som er til god hjelp, og det er mye læring og refleksjon som kommer med veiledningsprosessen. -Jeg mener derfor at vi gjerne skulle brukt veiledningsverktøyet og –tilnærmingen mer i forhold til egne ansatte også, i forhold til den krevende arbeidshverdagen som mange har i politiet, avslutter Opsahl.
Videreutdanning i veiledning er et studietilbud og samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik. Studiet er tverrfaglig og har som mål å kvalifisere studentene til å kunne gi veiledning både på individ, gruppe og organisasjonsnivå.
• Les mer om videreutdanning i veiledning og søknadsfrist.