Om oss

Veiledernettverket Innlandet består av

Statsforvalteren Innlandet,
Høgskolen Innlandet,
NTNU – Gjøvik,
NAV – Innlandet,
Innlandet fylkeskommune og
Sykehuset Innlandet.

Medlemmene i nettverket består av alle ansatte i de representerte organisasjoner og arbeidsutvalget består av representanter fra de nevnte organisasjoner.

Arbeidsutvalg 2021

Statsforvalteren Innlandet – Randi Irene Midthaugen

Høgskolen Innlandet – Maria Løvsletten og Grete Halvorsen

NTNU (Norges teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) – Kristin Hartveit Hansen

NAV Innlandet – Jenny Eidsvaag

Innlandet fylkeskommune – Kristine Winjevoll

Sykehuset Innlandet – Ingrid H. Svendsen og Tone Torgersen

Arbeidsutvalget har jevnlige møter gjennom året og arrangerer årlig en konferanse (vår) og en fagdag (høst) som møteplass for veiledningsinteresserte.