170 deltakere på den 6. fagdagen til Veiledernettverket

«Veiledernettverket Innlandet arrangerte sin 6. årlige fagdag onsdag 10. februar 2016. Vertskapet for årets fagdag var veiledningsmiljøet ved Høgskolen i Lillehammer og tema  var karriereveiledning i et livslangt perspektiv.

Oda Øverby, Veilder NAV Kongsvinger: Fagdagen var en interessant og lærerik opplevelse

registrering2Dagen samlet totalt  ca. 170 deltagere.  Bildene viser registrering og salg av årbok fra arbeidsgruppa i nettverket. 

underholdningVelkommen ved Anne-Marie Aubert. Kunstnerisk innslag ved de tre brunettene: Torild Schulstok, Line Kristiansen og Anne Mette Bjørgen (alle fra Sell, HiL) godt akkompagnert av Torbjørn Andersen fra NTNU-Gjøvik.

underhaldning2

Bidragsytere:

  • Dosent Anne-Marie Aubert
  • Høgskolelektor Torild Schulstok
  • Professor 2 Peter Plant
  • Peter Plant fra karriereveiledningsutvalget
  • Seniorrådgiver Halvor Gillund Knudsen, Avdeling for læringsmiljø og rådgivning, Utdanningsdirektoratet
  • Seniorrådgiver Ingunn Hagen, Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Høgskolelektor Torild Schulstok

Neste fagdag blir på Gjøvik 8.2.2017 med tema:  Veiledning og kultur

Presentasjoner og foiler:

Kunnskap og ferdigheter i veiledning er viktig for ansatte i NAV

I forbindelse med ni opplæringsdager for nyansatte i NAV i Hedmark er Motiverende Intervju en viktig del av den ene 3-dagers modulen. 

Ny i NAV-opplæringen drives i samarbeid mellom NAV i Hedmark og Fylkesmannen i Hedmark.

Opplæringen i Motiverende Intervju ble arrangert 24. og 25.mars.  18 nytilsatte fra Tolga i nord til Kongsvinger i sør var på plass til oppstart.  Kurset ble gjennomført av Jarle Gløtvold med Jon Bernt Hansen (begge NAV) og Marit Skjerven Amlien (Fylkesmannen i Hedmark) som bidragsytere.

Dette tiltaket viser at både fylkesmannen i Hedmark og NAV i Hedmark ser betydningen av god veiledningskompetanse.

NAV Hedmark har fra våren 2012 kurset ca. 300 ansatte  i Motiverende Intervju.

NAV, ved direktoratet har utarbeidet en Veiledningsplattform for alle som har oppfølging av brukere i NAV.  Plattformen var klar til å tas i bruk høsten 2013 og det jobbes med implementeringsopplegget i NAV-kontorene .

Det er nå utarbeidet fem fordypningsmoduler som det skal/ kan jobbes med etter at grunnopplæringen er gjennomført.

Fordypningsmodulene omhandler veiledning av brukere med psykiske helsevansker og rus, veiledning av brukere med innvandringsbakgrunn, veiledning av brukere som står langt fra arbeidsmarkedet, karriereorientert veiledning og oppfølging sykmeldte gjennom dialogmøte 2.

Kunnskap og ferdigheter i veiledning

Disse deltok på kurset: På bildet 1.rekke fra venstre: Jeanette M.Grindvold, NAV Ringsaker, Miriam Sander, NAV Ringsaker. 2.rekke fra venstre: Silje Sætveit, NAV Elverum, Kristina Jenssen, NAV Tolga Anita Køhl, NAV Elverum, Hanna Tangen Westby, NAV Stor-Elvdal, Hildegunn Tronsli, NAV Folldal. 3.rekke fra venstre: Ole Martin Nicolaisen, NAV Nord-Odal, Åste Øverby, Tolga kommune, Jennie Nylin, NAV Kongsvinger, Siv B jørnstad, NAV Stange, Linda Lovise Jahnsen, NAV Våler, Karen-Marie Lilleberg, NAV Kongsvinger, Lise Gleditsch, NAV Hamar og Lin Baldwin, NAV Trysil
Marthe Fonås, NAV Hamar var ikke tilstede da bildet ble tatt.

 

Fagdag 10. februar 2016

Fagdag – Karriereveiledning – Veiledernettverket Innlandet

Høgskolen i Lillehammer 10. februar 2016,
09.30 – 15.00
i Auditorium A

Karriereveiledning som tjenestetilbud har fått en økende interesse i de senere år. I april 2015 oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg, ledet av fylkesmannen i Oppland Christl Kvam. Utvalget fikk i mandat å komme med anbefalinger knyttet til et helhetlig system for livslang karriereveiledning. Dette omfatter karriereveiledning gitt hos store tjenestetilbydere, eksempelvis skole, regionale karrieresentre og NAV.

Videreutdanning innen karriereveiledning har lenge kun vært gitt som etter- og videreutdanningstilbud. Høgskolen i Lillehammer fikk imidlertid sammen med Høgskolen i Buskerud og Vestfold i oppdrag å opprette et masterprogram i karriereveiledning. Det første kullet startet opp høsten 2014.

I takt med den økende interessen for karriereveiledning stilles det stadig spørsmål, både fra beslutningstakere og praktikere, om hva karriereveiledning egentlig er. Hva skiller karriereveiledning fra pedagogisk veiledning, tverrfaglig veiledning, rådgivning og så videre? Og har alle en karriere? Fagdagen ved Høgskolen i Lillehammer har ingen målsetning om å gi det endelige svaret på dette spørsmålet. Vårt mål å skape rom for refleksjon blant deltakerne om egen praksis og hva god karriereveiledning kan være i ulike kontekster.

Program (pauser etter behov)

09.30 Velkommen v/ dosent Anne-Marie Aubert

09.45 Karriereveiledning – et komplekst fagfelt
– Refleksjonsøvelse v/ høgskolelektor Torild Schulstok

10.15 Karriereveiledning som profesjon v/ professor 2 Peter Plant

10.45: «Velkommen inn i karriereveiledningsrommet»
– En karriereveileder fra et karrieresenter i Oppland (www.karriereoppland.no), en veisøker og professor Peter Plant møtes til dialog rundt erfaringer med en reell karriereveiledningsprosess. Fokus vil være på veileders intensjoner og forståelse av rollen som karriereveileder, og på veisøkers opplevelser av utbytte fra prosessen. Peter Plant vil følge samtalen og kommentere hvordan ulike teoretiske perspektiver og metodiske grep kommer til syne i dialogen.

12.00-13.00 Lunsj i høgskolens kantine

13.00 «Karriereveiledning fra vogge til grav?» introduksjon v/ professor Peter Plant

13.30 Nasjonal helhetlig og livslang strategi for karriereveiledning v/ utvalgsleder for karriereveiledningsutvalget Christl Kvam

14.00 Karriereveiledning i et skoleperspektiv v/ seniorrådgiver Halvor Gillund Knudsen, Avdeling for læringsmiljø og rådgivning, Utdanningsdirektoratet

14.20 Karriereveiledning i et voksenperspektiv v/ seniorrådgiver Ingunn Hagen, Arbeids- og velferdsdirektoratet

14.40 Oppsummering v/ høgskolelektor Torild Schulstok

Praktisk informasjon

Fagdagen er gratis og påmelding gjøres via Nettverket Innlandets hjemmeside.
Påmeldingsfrist: 03.02.2016 via webskjema.

Nettverket Innlandet spanderer kaffe og «bite ti» ved ankomst utenfor auditorium A og kantina på plan 2. Lunsj kan kjøpes i høgskolens kantine, hvor man kan velge mellom både varm og kaldretter. Vi reserverer noen bord hvor deltagere på fagdagen kan sitte samlet.

Dersom du kommer med bil, er det lurt å være ute i god tid for å få parkering. Høgskolen disponerer også en parkeringsplass nede på Fakkelgården.

Hvordan blir jeg medlem?

Alle som har interesse for veiledning kan bli medlemmer. Medlemskapet er gratis.

For å melde deg inn går du til siden “Bli medlem” og registrerer noen opplysninger om deg selv. Du får først en epost hvor du bekrefter at du vil bli medlem. Så må du logge deg inn som medlem på siden før navnet ditt kommer opp på listen over medlemmer.

Du kan redigere dine opplysninger og eventuelt slette medlemsskapet ditt når du er logget inn.

Gå til “Bli medlem”.

Tverrfaglig veiledning

Hanne Elseth

Hanne Elseth

-Veiledning er et kjempespennende fagfelt, vi blir i stand til å se mennesker der de er akkurat nå og utvikle oss til å bli gode veiledere, sier student Hanne Elseth.

Hanne Elseth går første året på videreutdanning i tverrfaglig veiledning, og etter et knapt år er hun «bergtatt» av fagfeltet. -Dette er et utrolig lærerikt og selvutviklende studium, fastslår hun.

Videreutdanning i tverrfaglig veiledning er et studietilbud og samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik. Studiet er tverrfaglig og har som mål å kvalifisere studentene til å kunne gi veiledning både på individ, gruppe og organisasjonsnivå.

Hanne Elseth har fra før utdanning som sykepleier, hun har de siste årene vært hjemmeværende og ønsket å styrke sin egen kompetanse. -Å studere veiledning vil være nyttig for alle som jobber med mennesker. Noe som også gjenspeiles i klassemiljøet ved at vi studentene har ulik bakgrunn, det er for eksempel sosionomer, ergoterapeuter og sykepleiere i klassen.

Inneværende år er omtrent 8 yrkesgrupper representert på studiet.

Utdanningen er tverrfaglig og relevant for yrkesgrupper der dialog, samhandling og relasjonskompetanse står sentralt. Tverrfaglig veiledning bygger på en forståelse av mennesket som et fortolkende og meningskapende individ, knyttet til en tradisjon og en sammenheng. Studiet representerer en intensjon om å handle konsekvent og ikke strategisk i veiledning og har en klar ikke -instrumentell tilnærming. Studiets faglige og teoretiske referanseramme er synliggjort gjennom valg av tre ulike perspektiver: det narrative, det kroppslige og det kognitive.

Utdanningen blir tilbudt over to år på deltid. Hanne Elseth gleder seg til å bruke kompetansen etter endt utdanning. -Jeg ønsker helt klart å jobbe med veiledning når jeg er ferdig, kanskje som studentveileder, innen veiledningstjenester eller noe annet. Vi bli i stand til å se mennesker og håndtere møtet med andre på en god måte og det er en kompetanse som kan brukes innen mange fagfelt, avslutter Hanne Elseth.

Les mer om videreutdanning i tverrfaglig veiledning http://www.hig.no/studietilbud/helse/kurs/vveiledn

Veiledning et fagfelt i stadig vekst

145 deltakere er rekord! Det viser at det er mange som bruker denne kompetansen i arbeidshverdagen, sier høgskolelektor Bjarne Strøm ved HiG. Tema for fagdagen var «Om å romme mangfoldet i veiledning».

Prorektor Gro Kvanli Dæhlin åpnet fagdagen. -Etter tre år er det vel ingen tvil om at dette nettverket gjør en forskjell, vi som høgskole er avhengig av denne møteplassen – for nettverket har innfridd. Det regionale veiledernettverk har bidratt som en ressursbase i forhold til veiledningsbehov i regionen og bidratt til kompetanseutvikling og kvalitetssikring i forhold til veiledning i ulike aktuelle kontekster, fastslo hun.

Veiledning som fagfelt er i stadig vekst og på vei inn i mange yrker. Tidligere denne uken var 145 deltakere samlet til fagdag ved HiG.

Doktorgradstipendiat Håkon Glommen Eriksen ved Høgskolen i Lillehammer holdt et engasjerende foredrag «Hvem er mennesket og hva er veiledning?», høgskolelektor Inger Ulleberg fra Høgskolen i Oslo og Akershus la vekt på veiledning mellom det personlige, det organisasjonsmessige og det faglige i sitt foredrag, mens doktorgradstipendiat Stein Amundsen ved Høgskolen i Lillehammer snakket om selvledelse som perspektiv i veiledning.

Formålet med nettverket er å være et nettverk til veiledere og veiledningsinteresserte i regionen, å styrke samarbeidet mellom høgskolene og fylkesmennenene, å være en tverrfaglig ressursbase og bidra til kompetanseheving og utvikling av veiledning.

Bilde f.v: Randi Irene Midthaugen (fylkesmannen i Oppland) Bjarne W. Strøm (Høgskolen i Gjøvik) Anne Marie Aubert (Høgskolen i Lillehammer), Jan Stensland Holte (Høgskolen i Hedmark), Marit Skjerven Amlien (fylkesmannen i Hedmark )

Utdanning i tverrfaglig veiledning ved HiG

Martin Gerhardt

Martin Gerhardt

-Dette studiet traff meg veldig. Det er unikt, og gir meg muligheten til å styrke min kommunikative kompetanse samt viktige verktøy til veiledningssamtaler, poengterer veiledningsstudent Martin Gerhardt.

Gerhardt er utdannet vernepleier, og har jobbet ca. tretten år innen barnevern, og er i dag teamleder ved Stiftelsen Klokkergården. Han har også utdanning innen helseledelse. Hans valg av videreutdanning i tverrfaglig veiledning er både personlig og faglig begrunnet.

-Med denne utdanningen følte jeg at jeg hadde funnet det jeg lette etter, det var som å komme hjem, konstaterer Gerhardt. – Det å ha et språklig og kroppslig perspektiv som utgangspunkt er veldig nyttig. Og mye koker ned til hvordan jeg former min rolle som veileder, sett i lys av både tidligere og nye erfaringer. Her er personlige holdninger og egne vurderinger i sentrum. Det er nettopp dette som gjør studiet så unikt. Studiet har åpnet mine øyne for å se mennesker på en ny og bedre måte.

Videreutdanning i tverrfaglig veiledning er et studium som har som mål å kvalifisere studentene til å kunne gi veiledning både på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik.

-Studiet er veldig aktuelt for mange yrkesgrupper, og det går fint å kombinere med jobb. Studiet bidrar til refleksjon, og en underliggende holdning og etisk tilnærming er å ville den andre vel, oppsummerer Gerhardt engasjert.

Søknadsfrist til studiet er 15. mai.

Av Gro Jeppestøl Vatne (gjengitt med tillatlese fra hig.no sine sider)

 

 

Videreutdanning i veiledning

-Jeg har veldig god nytte av min videreutdanning i veiledning i jobben som politioverbetjent og praksisansvarlig, forteller Siv Anita Opsahl. Og hun vil gjerne ha mer veiledning som fagfelt inn på arbeidsplassen.
Opsahl har sin daglige jobb ved Politihuset Gjøvik. Hun er utdannet ved Politihøgskolen, har jobbet som etterforsker og ved operasjonssentralen, og har siden 2007 og etter endt veilederutdanning ved Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer, også praksisansvaret for politistudenter i Vestoppland. En stor del av jobben består av nettopp veiledning og kommunikasjon.
-Veiledning som fagfelt er spennende, og gir en annen inngangsport i kommunikasjonen med andre, poengterer Opsahl.
-Jeg bruker mye veiledningsmetodikk i veiledningen av politistudenter, og veiledningsverktøyet og tankesettet er også med på å bevisstgjøre hvordan det kommuniseres og hvilken rolle man har. For eksempel er det viktig å skille mellom veilederrollen og vurderingsrollen som jeg har i praksisveiledningen, poengterer Opsahl. Hun mener veiledningsstudiet kommer til nytte uansett. –Man får noen teoretiske knagger som er til god hjelp, og det er mye læring og refleksjon som kommer med veiledningsprosessen. -Jeg mener derfor at vi gjerne skulle brukt veiledningsverktøyet og –tilnærmingen mer i forhold til egne ansatte også, i forhold til den krevende arbeidshverdagen som mange har i politiet, avslutter Opsahl.
Videreutdanning i veiledning er et studietilbud og samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik. Studiet er tverrfaglig og har som mål å kvalifisere studentene til å kunne gi veiledning både på individ, gruppe og organisasjonsnivå.
• Les mer om videreutdanning i veiledning og søknadsfrist.