Medlemmer

Annette Jacobsen

Åse Marie S. Amlien

Astrid Inga Vasaasen

atowa

Aud Kari Skjønsberg

Barbro Skålvik

Brit Jørgensen

Bente Bratberg

Ellen Nordby

Berit Strand