Kunnskap og ferdigheter i veiledning er viktig for ansatte i NAV

I forbindelse med ni opplæringsdager for nyansatte i NAV i Hedmark er Motiverende Intervju en viktig del av den ene 3-dagers modulen. 

Ny i NAV-opplæringen drives i samarbeid mellom NAV i Hedmark og Fylkesmannen i Hedmark.

Opplæringen i Motiverende Intervju ble arrangert 24. og 25.mars.  18 nytilsatte fra Tolga i nord til Kongsvinger i sør var på plass til oppstart.  Kurset ble gjennomført av Jarle Gløtvold med Jon Bernt Hansen (begge NAV) og Marit Skjerven Amlien (Fylkesmannen i Hedmark) som bidragsytere.

Dette tiltaket viser at både fylkesmannen i Hedmark og NAV i Hedmark ser betydningen av god veiledningskompetanse.

NAV Hedmark har fra våren 2012 kurset ca. 300 ansatte  i Motiverende Intervju.

NAV, ved direktoratet har utarbeidet en Veiledningsplattform for alle som har oppfølging av brukere i NAV.  Plattformen var klar til å tas i bruk høsten 2013 og det jobbes med implementeringsopplegget i NAV-kontorene .

Det er nå utarbeidet fem fordypningsmoduler som det skal/ kan jobbes med etter at grunnopplæringen er gjennomført.

Fordypningsmodulene omhandler veiledning av brukere med psykiske helsevansker og rus, veiledning av brukere med innvandringsbakgrunn, veiledning av brukere som står langt fra arbeidsmarkedet, karriereorientert veiledning og oppfølging sykmeldte gjennom dialogmøte 2.

Kunnskap og ferdigheter i veiledning

Disse deltok på kurset: På bildet 1.rekke fra venstre: Jeanette M.Grindvold, NAV Ringsaker, Miriam Sander, NAV Ringsaker. 2.rekke fra venstre: Silje Sætveit, NAV Elverum, Kristina Jenssen, NAV Tolga Anita Køhl, NAV Elverum, Hanna Tangen Westby, NAV Stor-Elvdal, Hildegunn Tronsli, NAV Folldal. 3.rekke fra venstre: Ole Martin Nicolaisen, NAV Nord-Odal, Åste Øverby, Tolga kommune, Jennie Nylin, NAV Kongsvinger, Siv B jørnstad, NAV Stange, Linda Lovise Jahnsen, NAV Våler, Karen-Marie Lilleberg, NAV Kongsvinger, Lise Gleditsch, NAV Hamar og Lin Baldwin, NAV Trysil
Marthe Fonås, NAV Hamar var ikke tilstede da bildet ble tatt.