Videreutdanning i veiledning

-Jeg har veldig god nytte av min videreutdanning i veiledning i jobben som politioverbetjent og praksisansvarlig, forteller Siv Anita Opsahl. Og hun vil gjerne ha mer veiledning som fagfelt inn på arbeidsplassen.
Opsahl har sin daglige jobb ved Politihuset Gjøvik. Hun er utdannet ved Politihøgskolen, har jobbet som etterforsker og ved operasjonssentralen, og har siden 2007 og etter endt veilederutdanning ved Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer, også praksisansvaret for politistudenter i Vestoppland. En stor del av jobben består av nettopp veiledning og kommunikasjon.
-Veiledning som fagfelt er spennende, og gir en annen inngangsport i kommunikasjonen med andre, poengterer Opsahl.
-Jeg bruker mye veiledningsmetodikk i veiledningen av politistudenter, og veiledningsverktøyet og tankesettet er også med på å bevisstgjøre hvordan det kommuniseres og hvilken rolle man har. For eksempel er det viktig å skille mellom veilederrollen og vurderingsrollen som jeg har i praksisveiledningen, poengterer Opsahl. Hun mener veiledningsstudiet kommer til nytte uansett. –Man får noen teoretiske knagger som er til god hjelp, og det er mye læring og refleksjon som kommer med veiledningsprosessen. -Jeg mener derfor at vi gjerne skulle brukt veiledningsverktøyet og –tilnærmingen mer i forhold til egne ansatte også, i forhold til den krevende arbeidshverdagen som mange har i politiet, avslutter Opsahl.
Videreutdanning i veiledning er et studietilbud og samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik. Studiet er tverrfaglig og har som mål å kvalifisere studentene til å kunne gi veiledning både på individ, gruppe og organisasjonsnivå.
• Les mer om videreutdanning i veiledning og søknadsfrist.

Legg igjen en kommentar