Formål

Målsetting med nettverket er:

– Å være et nettverk til veiledere og veiledningsinteresserte i regionen

– Å bidra til å styrke samarbeidet mellom høgskolene, NTNU, fylkesmennene og NAV på fag- og praksisfeltet veiledning

– Å være en tverrfaglig ressursbase for veiledningsbehovet i regionen

– Å bidra til kompetanseheving og utvikling av veiledning i ulike aktuelle kontekster i regionen