Formål

Målsetting med nettverket:

  • Øke utbytte av veiledningen for de som mottar tjenestene, gjennom å bidra til kompetanseheving og utvikling av veiledning i ulike kontekster.
  • Å være et tverrsektorielt og tverrfaglig nettverk for å styrke samarbeidet i Innlandet og mellom medlemmene i nettverket på fag- og praksisfeltet veiledning.
  • Øke profesjonalitet og kvalitet i veiledningen
  • Å skape faglig tilhørighet mellom de som arbeider med veiledning i en aller annen form

For å kunne nå disse målene vil nettverket:

  • Årlig arrangere en konferanse (vår) som møteplass for veiledningsinteresserte.
  • Årlig arrangere en workshop (høst) med tilbud om deltagelse for medlemmer i veiledningsnettverket.
  • Bruke ulike plattformer til formidling av veiledernettverkets aktivitet