Fagdag – Kunsten å skape sammenheng gjennom salutogen dialog

Veiledernettverket i Innlandet inviterer til gratis seminar med

Professor Bengt B. Lindström

Tema: Kunsten å skape sammenheng gjennom salutogen dialog.

Lindström er samfunnsmedisiner og barnelege. Han var verdens første professor i salutogenese, og regnes blant verdens fremste forskere på helsefremmende forskning. Han er har vært professor ved NTNU, Nordiska Högskolan i Folkhälsovetenskap i Gøteborg, og  Folkhälsans Forskningscenter i Helsinki. For tiden er han…?
Lindstrøm har forsket på hva som gir folk god helse. I en årrekke har han systematisert viten rundt dette, og bidratt med viktig kunnskap på fagfeltet som kalles salutogenese.

Lindström vil lede oss gjennom en spennende dag hvor fokuset blir på dialogen og hvordan vi som veiledere i ulike kontekster kan bidra til at den vi møter opplever økt grad av sammenheng i tilværelsen.   

Tid: 05. oktober 2022

Sted: Salen, Sykehuset Innlandet, Reinsvoll

Ingen kursavgift. Gratis servering. 


Viktige tidspunkt denne dagen:  

Kl. 09.30 Registrering, kaffe og te

Kl. 10.00 Oppstart

11.45 Lunsj

15.00 Vel hjem