Fagdag 3. februar 2020

Hva «virker» i veiledning – manualer eller mennesker?

Mandag 3. februar 2020 kl. 09:00-15:30
Høgskolen Innlandet, K121+K122 i Nyhove i Lillehammer

Program

09:00 Eli Skjeseth, Høgskolelektor, HINN: Velkommen
09:15 Henning Strandvik, karriereveileder, Karrieresenter Hedmark:
Kontroll og tillit – Noen spenningsfelt innen veiledning i lys av kompetanseområder for karriereveiledning.
10:00 Pause
10:15 Arbeid i grupper
11:30 Lunsj
12:15 Sissel Hunderi, karriereveileder: Systemets krav versus menneskelige behov – en studie av veiledning i arbeidsrettede tiltak
13:00 Summegrupper og plenum
13:30 Pause
13:45 Grete Salicath Halvorsen, førsteamanuensis, HINN: Hva «virker» i veiledning?
14:30 Summegrupper og plenum
15:00 Eli runder av
Vel hjem 😊

Seminaret er gratis og vi byr på kaffe/te når dere kommer og en enkel lunsj. Gi beskjed til May dersom det er noe dere ikke kan spise.

Påmelding

E-post: may.kunz@inn.no
Frist for påmelding 27. januar 2020

Finne frem

K121+K122, Nyhove (se kartlink, finn gangbrua og ta heisen ned til 1. etg.)
https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=1&center=10.421057,61.149716&zoom=16 &campusid=359


Litt om programmet

Henning Strandvik

Veilederforum: https://veilederforum.no/content/m%C3%A5nedens-veileder-henning-strandvik

Sissel Hunderi

Bosatt i Trondheim. Teamleder/Jobbkonsulent ved Stavne Arbeid og kompetanse fra 2006 – 2019. Hun arbeider nå i et nyoppstartet prosjekt med arbeidsinkludering på arbeidsgiversiden, og er masterstudent ved Karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet.

Grete Salicath Halvorsen

Høgskolen i Innlandet, førsteamanuensis/phd profesjonspraksis/sosionom.