Fagdag 1. November

Veiledernettverket innlandet har gleden av å invitere til fagdag for ansatte i medlemsorganisasjonene.

Veiledernettverket Innlandet har som mål å øke utbytte av veiledningen for de som mottar tjenestene og øke profesjonalitet og kvalitet i veiledningen. Vi håper at gjennom faglige nettverk og fagsamlinger så er vi med på å styrke samarbeidet på tvers av sektorer og mellom medlemmer på fag- og praksisnivået.

Den 1. november får vi besøk av Bo Klindt Poulsen fra Aarhus Universitetet i København og tema for årets fagsamling er:

«Veiledning i usikre tider – mellom målretting og meningsfullhet»

Tid:       Mandag 01. november kl. 09.00-15.00        

Sted:     Høgskolen Innlandet, Lillehammer, klasserom G107, gamlebygget.

Introduksjon:
Det sies, at man i Kina bruker en særlig ond forbannelse, som lyder: «Måtte du leve i interessante tider!»
Vi lever i sannhet i interessante tider og forstår forbannelsen som: klimakrise, koronakrise, flyktning- og migrantskrise, digitalisering, sentralisering og økt ulikhet.. Den interessante følgesvenn er ofte det usikre, usikkerheten.
Viten, rutine og erfaring foreldes hurtigere enn noensinne. Mengden av informasjon om verden er enorm og uoverskuelig. Mange mennesker skal forholde seg til mer informasjon i løpet av en dag eller en uke, enn man skulle forholde seg til i løpet av et år for 100 år siden.

I løpet av denne fagdagen vil Bo Klindt Poulsen diskutere: Hvor setter alt dette veiledningen og veilederen, hvis rolle ofte er å navigere i viten, informasjon og erfaring? Hvordan kan veiledning romme det usikre og det uplanlagte? Og er allting nå så usikkert og uplanlagt som vi hører, eller kan vi finne en mening i det?

Bo Klindt Poulsen er førsteamanuensis i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning ved VIA University College i Aarhus. Han er ekstern lektor og ph.d student ved masterutdannelsen i profesjonell veiledning ved Aarhus Universitetet. I sin forskning er han særlig opptatt av veiledning som profesjon og profesjonsutvikling, veiledningens etiske og filosofiske dilemmaer og den politiske styringen av veiledning.

Påmelding til fagdagen skjer ved å sende mail til:

Randi Irene Midthaugen: fmoprim@statsforvalteren.no

Fagdagen er gratis, og det blir servert enkel lunsj.
Vi har kun 50 plasser tilgjengelig, men vil vurdere endring av lokasjon ved stor interesse.
Plassene fordeles etter `første mann til mølla`- prinsippet. Frist for påmelding er 18. oktober.

Velkommen!

På vegne av:
– Statsforvalteren Innlandet,
– Høgskolen Innlandet,
– NTNU – Gjøvik,
– NAV – Innlandet,
– Innlandet fylkeskommune
– Sykehuset Innlandet HF