Kategoriarkiv: Utdanning

Fagdag – Kunsten å skape sammenheng gjennom salutogen dialog

Veiledernettverket i Innlandet inviterer til gratis seminar med

Professor Bengt B. Lindström

Tema: Kunsten å skape sammenheng gjennom salutogen dialog.

Lindström er samfunnsmedisiner og barnelege. Han var verdens første professor i salutogenese, og regnes blant verdens fremste forskere på helsefremmende forskning. Han er har vært professor ved NTNU, Nordiska Högskolan i Folkhälsovetenskap i Gøteborg, og  Folkhälsans Forskningscenter i Helsinki. For tiden er han…?
Lindstrøm har forsket på hva som gir folk god helse. I en årrekke har han systematisert viten rundt dette, og bidratt med viktig kunnskap på fagfeltet som kalles salutogenese.

Lindström vil lede oss gjennom en spennende dag hvor fokuset blir på dialogen og hvordan vi som veiledere i ulike kontekster kan bidra til at den vi møter opplever økt grad av sammenheng i tilværelsen.   

Tid: 05. oktober 2022

Sted: Salen, Sykehuset Innlandet, Reinsvoll

Ingen kursavgift. Gratis servering. 


Viktige tidspunkt denne dagen:  

Kl. 09.30 Registrering, kaffe og te

Kl. 10.00 Oppstart

11.45 Lunsj

15.00 Vel hjem

Fagdag 1. November

Veiledernettverket innlandet har gleden av å invitere til fagdag for ansatte i medlemsorganisasjonene.

Veiledernettverket Innlandet har som mål å øke utbytte av veiledningen for de som mottar tjenestene og øke profesjonalitet og kvalitet i veiledningen. Vi håper at gjennom faglige nettverk og fagsamlinger så er vi med på å styrke samarbeidet på tvers av sektorer og mellom medlemmer på fag- og praksisnivået.

Den 1. november får vi besøk av Bo Klindt Poulsen fra Aarhus Universitetet i København og tema for årets fagsamling er:

«Veiledning i usikre tider – mellom målretting og meningsfullhet»

Tid:       Mandag 01. november kl. 09.00-15.00        

Sted:     Høgskolen Innlandet, Lillehammer, klasserom G107, gamlebygget.

Introduksjon:
Det sies, at man i Kina bruker en særlig ond forbannelse, som lyder: «Måtte du leve i interessante tider!»
Vi lever i sannhet i interessante tider og forstår forbannelsen som: klimakrise, koronakrise, flyktning- og migrantskrise, digitalisering, sentralisering og økt ulikhet.. Den interessante følgesvenn er ofte det usikre, usikkerheten.
Viten, rutine og erfaring foreldes hurtigere enn noensinne. Mengden av informasjon om verden er enorm og uoverskuelig. Mange mennesker skal forholde seg til mer informasjon i løpet av en dag eller en uke, enn man skulle forholde seg til i løpet av et år for 100 år siden.

I løpet av denne fagdagen vil Bo Klindt Poulsen diskutere: Hvor setter alt dette veiledningen og veilederen, hvis rolle ofte er å navigere i viten, informasjon og erfaring? Hvordan kan veiledning romme det usikre og det uplanlagte? Og er allting nå så usikkert og uplanlagt som vi hører, eller kan vi finne en mening i det?

Bo Klindt Poulsen er førsteamanuensis i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning ved VIA University College i Aarhus. Han er ekstern lektor og ph.d student ved masterutdannelsen i profesjonell veiledning ved Aarhus Universitetet. I sin forskning er han særlig opptatt av veiledning som profesjon og profesjonsutvikling, veiledningens etiske og filosofiske dilemmaer og den politiske styringen av veiledning.

Påmelding til fagdagen skjer ved å sende mail til:

Randi Irene Midthaugen: fmoprim@statsforvalteren.no

Fagdagen er gratis, og det blir servert enkel lunsj.
Vi har kun 50 plasser tilgjengelig, men vil vurdere endring av lokasjon ved stor interesse.
Plassene fordeles etter `første mann til mølla`- prinsippet. Frist for påmelding er 18. oktober.

Velkommen!

På vegne av:
– Statsforvalteren Innlandet,
– Høgskolen Innlandet,
– NTNU – Gjøvik,
– NAV – Innlandet,
– Innlandet fylkeskommune
– Sykehuset Innlandet HF

Workshop 29. og 30. september 2020

«Etikk i Veiledning – helt konkret»

Tirsdag 29. september kl. 09.00-11.00
Onsdag 30. september kl. 09.00-11.00

Digitalt via Zoom – Lenke kommer senere

Program begge dager

09:00-11:00

Anne Holm Nordhagen, Universitetslektor og programkoordinator for master i karriereveiledning – Universitetet i Sørøst-Norge
Dagene vil spenne fra teori til konkret omsetting i hverdagen i både fysiske møter og digitalt. Det veksles mellom storgruppe i Zoomrommet til mindre grupper.

Workshopen er gratis 🙂

Påmelding

E-post: may.kunz@hotmail.com
Frist for påmelding 27. september 2020


Litt om programmet

Anne Holm Nordhagen

Universitetet i Sørøst-Norge: https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/ansatte/anne-holm-nordhagen-1

Velkommen!

For Veiledernettverket Innlandet:
Anne, Jenny, Maria, Kristine, Randi, Kristin og May

Fagdag 3. februar 2020

Hva «virker» i veiledning – manualer eller mennesker?

Mandag 3. februar 2020 kl. 09:00-15:30
Høgskolen Innlandet, K121+K122 i Nyhove i Lillehammer

Program

09:00 Eli Skjeseth, Høgskolelektor, HINN: Velkommen
09:15 Henning Strandvik, karriereveileder, Karrieresenter Hedmark:
Kontroll og tillit – Noen spenningsfelt innen veiledning i lys av kompetanseområder for karriereveiledning.
10:00 Pause
10:15 Arbeid i grupper
11:30 Lunsj
12:15 Sissel Hunderi, karriereveileder: Systemets krav versus menneskelige behov – en studie av veiledning i arbeidsrettede tiltak
13:00 Summegrupper og plenum
13:30 Pause
13:45 Grete Salicath Halvorsen, førsteamanuensis, HINN: Hva «virker» i veiledning?
14:30 Summegrupper og plenum
15:00 Eli runder av
Vel hjem 😊

Seminaret er gratis og vi byr på kaffe/te når dere kommer og en enkel lunsj. Gi beskjed til May dersom det er noe dere ikke kan spise.

Påmelding

E-post: may.kunz@inn.no
Frist for påmelding 27. januar 2020

Finne frem

K121+K122, Nyhove (se kartlink, finn gangbrua og ta heisen ned til 1. etg.)
https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=1&center=10.421057,61.149716&zoom=16 &campusid=359


Litt om programmet

Henning Strandvik

Veilederforum: https://veilederforum.no/content/m%C3%A5nedens-veileder-henning-strandvik

Sissel Hunderi

Bosatt i Trondheim. Teamleder/Jobbkonsulent ved Stavne Arbeid og kompetanse fra 2006 – 2019. Hun arbeider nå i et nyoppstartet prosjekt med arbeidsinkludering på arbeidsgiversiden, og er masterstudent ved Karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet.

Grete Salicath Halvorsen

Høgskolen i Innlandet, førsteamanuensis/phd profesjonspraksis/sosionom.

Workshop: Simulering som pedagogisk metode

Fredag 19. oktober 2018, 09.00 – 14.00. SIM senteret, Sanderud, Sykehuset Innlandet

Tema for workshop: Simulering som pedagogisk metode
Hensikt/mål: Hvilket bidrag kan simulering ha som pedagogisk metode i veiledning? Fasilitatorer: Arve Holmelid og Johnny Sandaker

Program

  • Registrering og litt å bite i fra kl.09:00-09:30
  • 9.30-10.30:
    – Presentasjon av deltakerne
    – Hva er simulering? – Omvisning
  • 10.45-11.30: Simuleringsøvelse
  • 11.30-12.15: Lunsj
  • 12.15-13.15: Gjennomgang av case med diskusjon
  • 13.15-14.00: Oppsummering/diskusjon

Påmelding

Påmelding til: Gløtvold, Jarle Jarle.Glotvold@nav.no

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2018

NB: Det er begrensede antall plasser Fagdagen er gratis.

Program Workshop veiledernettverket 2018 (pdf)

Fagdag 7. februar 2018

Fagdag – Veiledernettverket Innlandet

Elverum, Terningen Arena
7. februar 2019, 09.30 – 15.00


Program

Registrering og litt å bite i fra kl.09:00-09:30

09.30 Velkommen og presentasjon av nettverket
v/Maria Løvsletten.

Kulturelt innslag.

10:00 Presentasjon av ulike veiledningsteknikker
v/ Berit Bergheim, høgskolelektor ved fakultet for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus.

12:00-12:45 Lunsj

12:45 Fortsetter med teori og øvelser på ulike teknikker

15:00 Takk for i dag og vel hjem!


Praktisk informasjon

Skjema for påmelding: https://goo.gl/forms/lrYRVjSwTBYEXGG52
Påmeldingsfrist: 05. februar 2018

Fagdagen er gratis.

Veiledernettverket spanderer kaffe og noe å «bite ti» ved ankomst Terningen Arena. Lunsj kan kjøpes i kantina.

Workshop: Sjiraffmetoden for å utforske empati i veiledning

Fredag 22. September, kl. 09:30 – ca. 14:00.
Tingsalen, Fylkessalen i Hamar.

Veiledernettverket Innlandet tilbyr i samarbeid med Veiledernettverket Nosco en work-shop om Sjiraffmetoden for å utforske empati i veiledning.

Dagen ledes av psykolog Jan Sjøberg som er integrativ terapeut og veileder. Han har mastergrader i organisasjon og ledelse, og i Integrativ Supervisjon.

Å forstå begrepene empati og sympati mot suverenitet, er sentralt i veiledning. Empati kan bidra til trygghet i veiledningsrelasjonen.

Heinz Kohut og Carl Rogers var tidlig opptatt av empati i relasjoner. Hilarion Petzold fremhever relasjonen som en kjernefaktor i veiledning. I boken «Konstruktive hjelpesamtaler» fra 2016, fremhever forsker Cato R. Bjørndal empati som «den best dokumenterte enkeltfaktoren som forklarer hvorfor noen hjelpere i ulike typer hjelpesamtaler er i stand til å hjelpe en annen» – og som en forutsetning for å oppnå en god arbeidsallianse.

Sjiraffspråket går ut på å uttrykke seg tydelig og å lytte aktivt med innlevelse, i egen kommunikasjon. Marshall Rosenberg bygger på Carl Rogers og vektlegging av empati i sin kommunikasjonsmodell kalt sjiraffspråket. Gjennom praktiske øvelser og felles refleksjon gis det mulighet for utvidet innsikt i egen kommunikasjon og utvidet begrepsforståelse i veiledning.

Arrangementet:

TID: Fredag 22.09.2017 kl. 09:30 – ca. 14:00. Innlagt kaffe/te og lunsj

STED: Tingsalen Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar

PRIS: Veiledernettverket Innlandet: medlemmer gratis, Nosco-medlemmer kr 200,- (Betales ved oppmøte)

PÅMELDING: ARRANGEMENTET ER FULLTEGNET
Begrenset plass – «Først til mølla» prinsippet benyttes.

Fagdag 8. februar 2017

Fagdag – Veiledning og kultur – Veiledernettverket Innlandet

Gjøvik, 8. februar 2017,
09.30 – 15.00
i 2/3 Eureka, NTNU

Foiler og foredrag

Program (pauser etter behov)

09.30 Velkommen v/ Bjarne W. Strøm

Kulturinnslag

10.00 Andregjøring – om å skape den andre
v/ Professor Torbjørn Herlof Andersen

11.15 Kulturelle erfaringer i Trygg Oppvekst v/ Hugo Brekken

12.00-13.00 Lunsj

13.00 Flerkulturell veiledning – et blikk på kultursensitivitet v/ førsteamenuensis Laila Tingvold

14.00 Erfaringer med foreldreveiledning av flyktninger i NAV – regi v/ Sissel Henriksen

14.30 Oppsummering av dagen – panel

Praktisk informasjon

Fagdagen er gratis.
Påmeldingsfrist: 01. februar 2017 

Fagdagen er gratis.

Veiledernettverket spanderer kaffe og «bite ti» ved ankomst utenfor Eureka. Lunsj kan kjøpes i kantina i G-bygget.

 

 

Workshop i Karriereveiledning

Fredag 30. September, kl. 09:00 – 14:00.
Statens hus, Hamar.

Øk din kompetanse på dette området. Detaljert program kommer.
Faglig ansvarlig:  Amy Tannum

Program

09:00 – 09:10 Velkommen

09:10 – 09:50 Perspektiver & sentrale temaer i karrièreveiledning.

Pause

10:00 – 10:45 Praktiske ressurser, verktøy, øvelser

Pause

11:00 – 11:30 Perspektiver & sentrale temaer forts.

Lunsj

12:15 – 13:00 Praktiske ressurser, verktøy, øvelser

Pause

13:15 – 13:45 Erfaringsutveksling & refleksjon

13:45 – 14:00 Oppsummering

 

Påmelding

Arrangementet er fulltegnet.

Gratis for medlemmer av nettverket.

Det serveres lunsj til deltakerne

Arrangør:  Veiledernettverket Innlandet