Kategoriarkiv: Fagdag

Fagdag 10. februar 2016

Fagdag – Karriereveiledning – Veiledernettverket Innlandet

Høgskolen i Lillehammer 10. februar 2016,
09.30 – 15.00
i Auditorium A

Karriereveiledning som tjenestetilbud har fått en økende interesse i de senere år. I april 2015 oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg, ledet av fylkesmannen i Oppland Christl Kvam. Utvalget fikk i mandat å komme med anbefalinger knyttet til et helhetlig system for livslang karriereveiledning. Dette omfatter karriereveiledning gitt hos store tjenestetilbydere, eksempelvis skole, regionale karrieresentre og NAV.

Videreutdanning innen karriereveiledning har lenge kun vært gitt som etter- og videreutdanningstilbud. Høgskolen i Lillehammer fikk imidlertid sammen med Høgskolen i Buskerud og Vestfold i oppdrag å opprette et masterprogram i karriereveiledning. Det første kullet startet opp høsten 2014.

I takt med den økende interessen for karriereveiledning stilles det stadig spørsmål, både fra beslutningstakere og praktikere, om hva karriereveiledning egentlig er. Hva skiller karriereveiledning fra pedagogisk veiledning, tverrfaglig veiledning, rådgivning og så videre? Og har alle en karriere? Fagdagen ved Høgskolen i Lillehammer har ingen målsetning om å gi det endelige svaret på dette spørsmålet. Vårt mål å skape rom for refleksjon blant deltakerne om egen praksis og hva god karriereveiledning kan være i ulike kontekster.

Program (pauser etter behov)

09.30 Velkommen v/ dosent Anne-Marie Aubert

09.45 Karriereveiledning – et komplekst fagfelt
– Refleksjonsøvelse v/ høgskolelektor Torild Schulstok

10.15 Karriereveiledning som profesjon v/ professor 2 Peter Plant

10.45: «Velkommen inn i karriereveiledningsrommet»
– En karriereveileder fra et karrieresenter i Oppland (www.karriereoppland.no), en veisøker og professor Peter Plant møtes til dialog rundt erfaringer med en reell karriereveiledningsprosess. Fokus vil være på veileders intensjoner og forståelse av rollen som karriereveileder, og på veisøkers opplevelser av utbytte fra prosessen. Peter Plant vil følge samtalen og kommentere hvordan ulike teoretiske perspektiver og metodiske grep kommer til syne i dialogen.

12.00-13.00 Lunsj i høgskolens kantine

13.00 «Karriereveiledning fra vogge til grav?» introduksjon v/ professor Peter Plant

13.30 Nasjonal helhetlig og livslang strategi for karriereveiledning v/ utvalgsleder for karriereveiledningsutvalget Christl Kvam

14.00 Karriereveiledning i et skoleperspektiv v/ seniorrådgiver Halvor Gillund Knudsen, Avdeling for læringsmiljø og rådgivning, Utdanningsdirektoratet

14.20 Karriereveiledning i et voksenperspektiv v/ seniorrådgiver Ingunn Hagen, Arbeids- og velferdsdirektoratet

14.40 Oppsummering v/ høgskolelektor Torild Schulstok

Praktisk informasjon

Fagdagen er gratis og påmelding gjøres via Nettverket Innlandets hjemmeside.
Påmeldingsfrist: 03.02.2016 via webskjema.

Nettverket Innlandet spanderer kaffe og «bite ti» ved ankomst utenfor auditorium A og kantina på plan 2. Lunsj kan kjøpes i høgskolens kantine, hvor man kan velge mellom både varm og kaldretter. Vi reserverer noen bord hvor deltagere på fagdagen kan sitte samlet.

Dersom du kommer med bil, er det lurt å være ute i god tid for å få parkering. Høgskolen disponerer også en parkeringsplass nede på Fakkelgården.