Historie

VEILEDNINGSNETTVERK I INNLANDET

Veiledning som fagfelt er et viktig område. I 2011 ble det i innlandsregionen opprettet og formalisert et tverrfaglig veiledningsnettverk. Samarbeidspartnere var fylkesmennene i Hedmark og Oppland og de tre innlandshøgskolene.

Rundt 130 deltakere deltok på den første tverrfaglige fagdagen ved NTNU (tidl. Høgskolen i Gjøvik).

-Et regionalt veiledningsnettverk skal være et tilbud til veiledere og veiledningsinteresserte i regionen, og bidra til kompetanseheving, kvalitetssikring og utvikling i forhold til veiledning i ulike kontekster, fortalte høgskolelektor Bjarne W. Strøm ved NTNU. – Nettverket vil også bidra til å styrke samarbeidet mellom høgskolene og fylkesmennene på veiledningsfeltet.

-Nettverket er drevet frem av folk som er interessert i sitt fag og er således et forbilledlig samarbeid mellom fylkesmennene og høgskolene, poengterer Strøm. -Vi ser faglig utvikling som et poeng i seg selv fordi vi tror det er nødvendig og riktig.

I 2014 ble NAV i Hedmark og Oppland invitert med i nettverket.

Alle samarbeidspartnere bidrar, slik at man kan arrangere årlige fagdager, utgi årbok annet hvert år, utvikle en egen nettside med medlemsregister og formidle fagstoff kontinuerlig. Ledelsen av nettverket består av en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra hver av de samarbeidende parter samt en redaksjon som skal jobbe med årboka.

-Vi fikk i løpet av den første fagdagen mange tilbakemeldinger om viktigheten av å få startet dette arbeidet. Vi håper etter hvert å få mange med i nettverket, avslutter Strøm.

Bilde øverst tatt fra åpningen i 2011. Fra venstre Anne Marie Aubert (Høgskolen i Lillehammer), Bjarne W. Strøm (fra NTNU), Reidun Hov (Høgskolen i Hedmark), Marit Skjerven Amlien (fra Fylkesmannen i Hedmark), Liv Skjerven og Torbjørn Andersen (begge fra NTNU) og Espen Bjorli (fra Fylkesmannen i Oppland)

Bilde nederst: Fylkesmannen i Oppland, Kristin Hille Valla, i sin åpningstale.

15.02.2011: http://hig.no/nyheter/arkiv/veiledningsnettverk