Arkiv

Årets program for fagdag 6.2.2013:

Program Veiledernettverket Innlandet – Fagdag 6.2.2013 (klikk)

Utdanning i veiledning

-Det er viktig å være bevisst innholdet i vår egen ryggsekk og hvordan dette preger relasjonen vår til andre mennesker, sier Mohamed Komeja, student på veiledningsstudiet.

Mohamed Komeja er fra før statsviter, og samtidig som han er student på videreutdanning i veiledning arbeider han som seniorrådgiver i Vennskap Nord/Sør i Oslo. Han har blant annet samarbeidet en del med Gjøvik videregående skole. Gjennom jobben sin er han i kontakt med mye ungdom med forskjellig kulturell bakgrunn. -Jeg ønsket meg et studium som gikk litt mer i dybden både etisk og teoretisk og som adresserte en del dilemmaer som skjer i møte med andre mennesker, og valgte derfor veiledningsstudiet, forklarer Komeja.

–Studiet er interessant, relevant, gir motivasjon, og vi blir tatt godt hånd om, sier Komeja. Han arbeider mye med å skape møteplasser i sin jobb, og mener det nettopp i disse møtene ligger potensial for læring og at prosesser kan settes i gang. –Relasjonstanken fra studiet er viktig, folk skal ta sine egne valg, og det er viktig som veileder å være bevisst på dette, og møte de andre der de er, poengterer Komeja.

Videreutdanning i veiledning er et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik. Søknadsfrist til studiet er 15. mai.