Årbok

Redaksjonskomite

Jan Stensland Holte – Høgskolen i Hedmark

Torbjørn H. Andersen – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Stein Amundsen – Høgskolen i Lillehammer

Redaksjonskomiteen har ansvaret for årboken: Veivalg. Den ble gitt ut første gang i 2012, og gis ut annen hvert år.

Last ned årbøkene

Veivalg 2016 – Årbok for veiledernettverket i Innlandet (.pdf)

Veivalg 2015 – Årbok for veiledernettverket i Innlandet (.pdf)

Veivalg 2012 – Årbok for veiledernettverket i Innlandet (.pdf)

Årboka kan bestilles ved å sende mail til:

Bjarne Strøm (bjarne.strom@ntnu.no),
Anne-Marie Aubert (Anne-Marie.Aubert@hil.noeller
Maria Løvsletten (maria.lovsletten@hihm.no)

Boka koster kr.150,-