Veiledernettverket Innlandet består av alle ansatte i medlemsorganisasjonene. 
I 2021 er det Statsforvalteren Innlandet, Høgskolen Innlandet, NTNU – Gjøvik, NAV – Innlandet, Innlandet fylkeskommune og Sykehuset Innlandet som utgjør nettverket. 

Nettverket arrangerer også fagdager/konferanser som er åpne for alle veiledningsinteresserte og vi ønsker å være en ressurs for veiledere i Innlandet.

Målsetting med nettverket:

  • Øke utbytte av veiledningen for de som mottar tjenestene, gjennom å bidra til kompetanseheving og utvikling av veiledning i ulike kontekster.
  • Å være et tverrsektorielt og tverrfaglig nettverk for å styrke samarbeidet i Innlandet og mellom medlemmene i nettverket på fag- og praksisfeltet veiledning.
  • Øke profesjonalitet og kvalitet i veiledningen
  • Å skape faglig tilhørighet mellom de som arbeider med veiledning i en aller annen form

Følg oss gjerne på facebook:
https://www.facebook.com/Veiledernettverket-Innlandet-100839551754373