Fagdag 3. februar 2020

Hva «virker» i veiledning – manualer eller mennesker?

Mandag 3. februar 2020 kl. 09:00-15:30
Høgskolen Innlandet, K121+K122 i Nyhove i Lillehammer

Program

09:00 Eli Skjeseth, Høgskolelektor, HINN: Velkommen
09:15 Henning Strandvik, karriereveileder, Karrieresenter Hedmark:
Kontroll og tillit – Noen spenningsfelt innen veiledning i lys av kompetanseområder for karriereveiledning.
10:00 Pause
10:15 Arbeid i grupper
11:30 Lunsj
12:15 Sissel Hunderi, karriereveileder: Systemets krav versus menneskelige behov – en studie av veiledning i arbeidsrettede tiltak
13:00 Summegrupper og plenum
13:30 Pause
13:45 Grete Salicath Halvorsen, førsteamanuensis, HINN: Hva «virker» i veiledning?
14:30 Summegrupper og plenum
15:00 Eli runder av
Vel hjem 😊

Seminaret er gratis og vi byr på kaffe/te når dere kommer og en enkel lunsj. Gi beskjed til May dersom det er noe dere ikke kan spise.

Påmelding

E-post: may.kunz@inn.no
Frist for påmelding 27. januar 2020

Finne frem

K121+K122, Nyhove (se kartlink, finn gangbrua og ta heisen ned til 1. etg.)
https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=1&center=10.421057,61.149716&zoom=16 &campusid=359


Litt om programmet

Henning Strandvik

Veilederforum: https://veilederforum.no/content/m%C3%A5nedens-veileder-henning-strandvik

Sissel Hunderi

Bosatt i Trondheim. Teamleder/Jobbkonsulent ved Stavne Arbeid og kompetanse fra 2006 – 2019. Hun arbeider nå i et nyoppstartet prosjekt med arbeidsinkludering på arbeidsgiversiden, og er masterstudent ved Karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet.

Grete Salicath Halvorsen

Høgskolen i Innlandet, førsteamanuensis/phd profesjonspraksis/sosionom.

Workshop: Simulering som pedagogisk metode

Fredag 19. oktober 2018, 09.00 – 14.00. SIM senteret, Sanderud, Sykehuset Innlandet

Tema for workshop: Simulering som pedagogisk metode
Hensikt/mål: Hvilket bidrag kan simulering ha som pedagogisk metode i veiledning? Fasilitatorer: Arve Holmelid og Johnny Sandaker

Program

 • Registrering og litt å bite i fra kl.09:00-09:30
 • 9.30-10.30:
  – Presentasjon av deltakerne
  – Hva er simulering? – Omvisning
 • 10.45-11.30: Simuleringsøvelse
 • 11.30-12.15: Lunsj
 • 12.15-13.15: Gjennomgang av case med diskusjon
 • 13.15-14.00: Oppsummering/diskusjon

Påmelding

Påmelding til: Gløtvold, Jarle Jarle.Glotvold@nav.no

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2018

NB: Det er begrensede antall plasser Fagdagen er gratis.

Program Workshop veiledernettverket 2018 (pdf)

Fagdag 7. februar 2018

Fagdag – Veiledernettverket Innlandet

Elverum, Terningen Arena
7. februar 2019, 09.30 – 15.00


Program

Registrering og litt å bite i fra kl.09:00-09:30

09.30 Velkommen og presentasjon av nettverket
v/Maria Løvsletten.

Kulturelt innslag.

10:00 Presentasjon av ulike veiledningsteknikker
v/ Berit Bergheim, høgskolelektor ved fakultet for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus.

12:00-12:45 Lunsj

12:45 Fortsetter med teori og øvelser på ulike teknikker

15:00 Takk for i dag og vel hjem!


Praktisk informasjon

Skjema for påmelding: https://goo.gl/forms/lrYRVjSwTBYEXGG52
Påmeldingsfrist: 05. februar 2018

Fagdagen er gratis.

Veiledernettverket spanderer kaffe og noe å «bite ti» ved ankomst Terningen Arena. Lunsj kan kjøpes i kantina.

Workshop: Sjiraffmetoden for å utforske empati i veiledning

Fredag 22. September, kl. 09:30 – ca. 14:00.
Tingsalen, Fylkessalen i Hamar.

Veiledernettverket Innlandet tilbyr i samarbeid med Veiledernettverket Nosco en work-shop om Sjiraffmetoden for å utforske empati i veiledning.

Dagen ledes av psykolog Jan Sjøberg som er integrativ terapeut og veileder. Han har mastergrader i organisasjon og ledelse, og i Integrativ Supervisjon.

Å forstå begrepene empati og sympati mot suverenitet, er sentralt i veiledning. Empati kan bidra til trygghet i veiledningsrelasjonen.

Heinz Kohut og Carl Rogers var tidlig opptatt av empati i relasjoner. Hilarion Petzold fremhever relasjonen som en kjernefaktor i veiledning. I boken «Konstruktive hjelpesamtaler» fra 2016, fremhever forsker Cato R. Bjørndal empati som «den best dokumenterte enkeltfaktoren som forklarer hvorfor noen hjelpere i ulike typer hjelpesamtaler er i stand til å hjelpe en annen» – og som en forutsetning for å oppnå en god arbeidsallianse.

Sjiraffspråket går ut på å uttrykke seg tydelig og å lytte aktivt med innlevelse, i egen kommunikasjon. Marshall Rosenberg bygger på Carl Rogers og vektlegging av empati i sin kommunikasjonsmodell kalt sjiraffspråket. Gjennom praktiske øvelser og felles refleksjon gis det mulighet for utvidet innsikt i egen kommunikasjon og utvidet begrepsforståelse i veiledning.

Arrangementet:

TID: Fredag 22.09.2017 kl. 09:30 – ca. 14:00. Innlagt kaffe/te og lunsj

STED: Tingsalen Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar

PRIS: Veiledernettverket Innlandet: medlemmer gratis, Nosco-medlemmer kr 200,- (Betales ved oppmøte)

PÅMELDING: ARRANGEMENTET ER FULLTEGNET
Begrenset plass – «Først til mølla» prinsippet benyttes.

Fagdag 8. februar 2017

Fagdag – Veiledning og kultur – Veiledernettverket Innlandet

Gjøvik, 8. februar 2017,
09.30 – 15.00
i 2/3 Eureka, NTNU

Foiler og foredrag

Program (pauser etter behov)

09.30 Velkommen v/ Bjarne W. Strøm

Kulturinnslag

10.00 Andregjøring – om å skape den andre
v/ Professor Torbjørn Herlof Andersen

11.15 Kulturelle erfaringer i Trygg Oppvekst v/ Hugo Brekken

12.00-13.00 Lunsj

13.00 Flerkulturell veiledning – et blikk på kultursensitivitet v/ førsteamenuensis Laila Tingvold

14.00 Erfaringer med foreldreveiledning av flyktninger i NAV – regi v/ Sissel Henriksen

14.30 Oppsummering av dagen – panel

Praktisk informasjon

Fagdagen er gratis.
Påmeldingsfrist: 01. februar 2017 

Fagdagen er gratis.

Veiledernettverket spanderer kaffe og «bite ti» ved ankomst utenfor Eureka. Lunsj kan kjøpes i kantina i G-bygget.

 

 

Workshop i Karriereveiledning

Fredag 30. September, kl. 09:00 – 14:00.
Statens hus, Hamar.

Øk din kompetanse på dette området. Detaljert program kommer.
Faglig ansvarlig:  Amy Tannum

Program

09:00 – 09:10 Velkommen

09:10 – 09:50 Perspektiver & sentrale temaer i karrièreveiledning.

Pause

10:00 – 10:45 Praktiske ressurser, verktøy, øvelser

Pause

11:00 – 11:30 Perspektiver & sentrale temaer forts.

Lunsj

12:15 – 13:00 Praktiske ressurser, verktøy, øvelser

Pause

13:15 – 13:45 Erfaringsutveksling & refleksjon

13:45 – 14:00 Oppsummering

 

Påmelding

Arrangementet er fulltegnet.

Gratis for medlemmer av nettverket.

Det serveres lunsj til deltakerne

Arrangør:  Veiledernettverket Innlandet

170 deltakere på den 6. fagdagen til Veiledernettverket

«Veiledernettverket Innlandet arrangerte sin 6. årlige fagdag onsdag 10. februar 2016. Vertskapet for årets fagdag var veiledningsmiljøet ved Høgskolen i Lillehammer og tema  var karriereveiledning i et livslangt perspektiv.

Oda Øverby, Veilder NAV Kongsvinger: Fagdagen var en interessant og lærerik opplevelse

registrering2Dagen samlet totalt  ca. 170 deltagere.  Bildene viser registrering og salg av årbok fra arbeidsgruppa i nettverket. 

underholdningVelkommen ved Anne-Marie Aubert. Kunstnerisk innslag ved de tre brunettene: Torild Schulstok, Line Kristiansen og Anne Mette Bjørgen (alle fra Sell, HiL) godt akkompagnert av Torbjørn Andersen fra NTNU-Gjøvik.

underhaldning2

Bidragsytere:

 • Dosent Anne-Marie Aubert
 • Høgskolelektor Torild Schulstok
 • Professor 2 Peter Plant
 • Peter Plant fra karriereveiledningsutvalget
 • Seniorrådgiver Halvor Gillund Knudsen, Avdeling for læringsmiljø og rådgivning, Utdanningsdirektoratet
 • Seniorrådgiver Ingunn Hagen, Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Høgskolelektor Torild Schulstok

Neste fagdag blir på Gjøvik 8.2.2017 med tema:  Veiledning og kultur

Presentasjoner og foiler:

Kunnskap og ferdigheter i veiledning er viktig for ansatte i NAV

I forbindelse med ni opplæringsdager for nyansatte i NAV i Hedmark er Motiverende Intervju en viktig del av den ene 3-dagers modulen. 

Ny i NAV-opplæringen drives i samarbeid mellom NAV i Hedmark og Fylkesmannen i Hedmark.

Opplæringen i Motiverende Intervju ble arrangert 24. og 25.mars.  18 nytilsatte fra Tolga i nord til Kongsvinger i sør var på plass til oppstart.  Kurset ble gjennomført av Jarle Gløtvold med Jon Bernt Hansen (begge NAV) og Marit Skjerven Amlien (Fylkesmannen i Hedmark) som bidragsytere.

Dette tiltaket viser at både fylkesmannen i Hedmark og NAV i Hedmark ser betydningen av god veiledningskompetanse.

NAV Hedmark har fra våren 2012 kurset ca. 300 ansatte  i Motiverende Intervju.

NAV, ved direktoratet har utarbeidet en Veiledningsplattform for alle som har oppfølging av brukere i NAV.  Plattformen var klar til å tas i bruk høsten 2013 og det jobbes med implementeringsopplegget i NAV-kontorene .

Det er nå utarbeidet fem fordypningsmoduler som det skal/ kan jobbes med etter at grunnopplæringen er gjennomført.

Fordypningsmodulene omhandler veiledning av brukere med psykiske helsevansker og rus, veiledning av brukere med innvandringsbakgrunn, veiledning av brukere som står langt fra arbeidsmarkedet, karriereorientert veiledning og oppfølging sykmeldte gjennom dialogmøte 2.

Kunnskap og ferdigheter i veiledning

Disse deltok på kurset: På bildet 1.rekke fra venstre: Jeanette M.Grindvold, NAV Ringsaker, Miriam Sander, NAV Ringsaker. 2.rekke fra venstre: Silje Sætveit, NAV Elverum, Kristina Jenssen, NAV Tolga Anita Køhl, NAV Elverum, Hanna Tangen Westby, NAV Stor-Elvdal, Hildegunn Tronsli, NAV Folldal. 3.rekke fra venstre: Ole Martin Nicolaisen, NAV Nord-Odal, Åste Øverby, Tolga kommune, Jennie Nylin, NAV Kongsvinger, Siv B jørnstad, NAV Stange, Linda Lovise Jahnsen, NAV Våler, Karen-Marie Lilleberg, NAV Kongsvinger, Lise Gleditsch, NAV Hamar og Lin Baldwin, NAV Trysil
Marthe Fonås, NAV Hamar var ikke tilstede da bildet ble tatt.

 

Fagdag 10. februar 2016

Fagdag – Karriereveiledning – Veiledernettverket Innlandet

Høgskolen i Lillehammer 10. februar 2016,
09.30 – 15.00
i Auditorium A

Karriereveiledning som tjenestetilbud har fått en økende interesse i de senere år. I april 2015 oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg, ledet av fylkesmannen i Oppland Christl Kvam. Utvalget fikk i mandat å komme med anbefalinger knyttet til et helhetlig system for livslang karriereveiledning. Dette omfatter karriereveiledning gitt hos store tjenestetilbydere, eksempelvis skole, regionale karrieresentre og NAV.

Videreutdanning innen karriereveiledning har lenge kun vært gitt som etter- og videreutdanningstilbud. Høgskolen i Lillehammer fikk imidlertid sammen med Høgskolen i Buskerud og Vestfold i oppdrag å opprette et masterprogram i karriereveiledning. Det første kullet startet opp høsten 2014.

I takt med den økende interessen for karriereveiledning stilles det stadig spørsmål, både fra beslutningstakere og praktikere, om hva karriereveiledning egentlig er. Hva skiller karriereveiledning fra pedagogisk veiledning, tverrfaglig veiledning, rådgivning og så videre? Og har alle en karriere? Fagdagen ved Høgskolen i Lillehammer har ingen målsetning om å gi det endelige svaret på dette spørsmålet. Vårt mål å skape rom for refleksjon blant deltakerne om egen praksis og hva god karriereveiledning kan være i ulike kontekster.

Program (pauser etter behov)

09.30 Velkommen v/ dosent Anne-Marie Aubert

09.45 Karriereveiledning – et komplekst fagfelt
– Refleksjonsøvelse v/ høgskolelektor Torild Schulstok

10.15 Karriereveiledning som profesjon v/ professor 2 Peter Plant

10.45: «Velkommen inn i karriereveiledningsrommet»
– En karriereveileder fra et karrieresenter i Oppland (www.karriereoppland.no), en veisøker og professor Peter Plant møtes til dialog rundt erfaringer med en reell karriereveiledningsprosess. Fokus vil være på veileders intensjoner og forståelse av rollen som karriereveileder, og på veisøkers opplevelser av utbytte fra prosessen. Peter Plant vil følge samtalen og kommentere hvordan ulike teoretiske perspektiver og metodiske grep kommer til syne i dialogen.

12.00-13.00 Lunsj i høgskolens kantine

13.00 «Karriereveiledning fra vogge til grav?» introduksjon v/ professor Peter Plant

13.30 Nasjonal helhetlig og livslang strategi for karriereveiledning v/ utvalgsleder for karriereveiledningsutvalget Christl Kvam

14.00 Karriereveiledning i et skoleperspektiv v/ seniorrådgiver Halvor Gillund Knudsen, Avdeling for læringsmiljø og rådgivning, Utdanningsdirektoratet

14.20 Karriereveiledning i et voksenperspektiv v/ seniorrådgiver Ingunn Hagen, Arbeids- og velferdsdirektoratet

14.40 Oppsummering v/ høgskolelektor Torild Schulstok

Praktisk informasjon

Fagdagen er gratis og påmelding gjøres via Nettverket Innlandets hjemmeside.
Påmeldingsfrist: 03.02.2016 via webskjema.

Nettverket Innlandet spanderer kaffe og «bite ti» ved ankomst utenfor auditorium A og kantina på plan 2. Lunsj kan kjøpes i høgskolens kantine, hvor man kan velge mellom både varm og kaldretter. Vi reserverer noen bord hvor deltagere på fagdagen kan sitte samlet.

Dersom du kommer med bil, er det lurt å være ute i god tid for å få parkering. Høgskolen disponerer også en parkeringsplass nede på Fakkelgården.